Obchodní podmínkny

Koupí vstupenky na Support Day potvrzuje návštěvník i provozovatel konference svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Provozovatelem konference je:
OLYMPIC s.r.o.
Brozany 136
Staré Hradiště
533 52
IČ: 27480381
DIČ: CZ27480381
další informace naleznete v kontaktech.

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Provozovatelem na straně jedné a Návštevníkem konference na straně druhé. Návštěvníkem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila vstup na akci Support Day.

1. Obecné podmínky

1.1 Akci Support Day  pořádá společnost OLYMPIC s.r.o., dále jen Akce.
1.2 Zájemce, který si zakoupí vstup na Akci se nazývá Návštěvník.
1.3 Objednávka Akce je závazná. Ihned po objednání bude návštěvníkovi vystavena zálohová faktura se splatností 14 dní. Po jejím uhrazení budenávštěvníkovi vystaven daňový doklad a zaslány organizační materiály k Akci.

2. Práva a povinnosti Návštěvníka

2.1 Návštěvník může požádat o ukončení platnosti své vstupenky nejpozději 7 dní před konáním Akce. Pokud tak učiní, jeho vyškrtnut ze seznamu účastníků a na Akci mu nebude umožněn přístup. Ztrácí tím také nárok na veškeré bonusy a výhody spojené s účastí na Akci.
2.2 Návštěvník si nesmí objednat Akci přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, tak nemá nárok na vzniklou provizi.
2.3 Návštěvník má právo do 14 dnů od objednání požádat o zrušení platnosti své vstupenky a vrácení peněz. Návštěvníkovi bude jeho poplatek vrácen a zrušeny všechny bonusy.

3. Práva a povinnosti Provozovatele

3.1 Provozovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí provozovatel návštěvníka upozornit.

4. Ceny

4.1 Cena akce Support Day je 2.950 Kč bez DPH. V rámci této ceny obdrží uživatel právo na vstup na akci.
4.2 Objednávkový formulář je napojen na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
4.3 Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Provozovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Návštěvníci, kteří si objednali vstup na akci Support Day souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci akce Support Day, software SupportBox a AffilBox, k zasílání novinek a úprav v tomto systému a k informování o dalších přidružených službách Provozovatele.

6. Reklamační řád

6.1 V případě reklamace nás prosím kontaktujte na info@supportday.cz.

6.2 Dojde-li k úplnému zrušení akce, bude tomuto Návštěvníkovi vstupné vráceno na účet, ze kterého prodávající platbu za vstupenku obdržel.

V Praze 1.2.2017, verze 1.1