Všeobecné obchodní podmínky

I. Co je Support Day a kdo ho pořádá?

 1. Support Day je konference (dále jen „Akce“),  kterou pořádá společnost SupportBox s.r.o., IČO: 274 80 381, se sídlem Brozany 136, Staré Hradiště, PSČ 533 52, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 21481 (dále jen „my“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují naše vzájemná práva a povinnosti při koupi vstupenky a vaší účasti na Akci.

 3. Naše Akce a produkty a tedy i tyto obchodní podmínky jsou určené pro profesionály, tedy B2B partnery. Pokud u nás nakoupíte, prohlašujete, že jste podnikatelé a nákup provádíte pro podnikatelské účely.

II. Koupě vstupenek

 1. Na našich webových stránkách www.supportday.cz si můžete si zakoupit vstupenku opravňující ke vstupu na Akci (dále jen „Vstupenka“).

 2. Při vyplnění objednávky jste povinni vyplnit veškeré své údaje správně a kompletně, za chybně uvedené údaje a související škodu bohužel nemůžeme odpovídat.

 3. Odeslání objednávkového formuláře je návrhem na uzavření smlouvy, přijetí přihlášky (objednávky) Vám co nejdříve potvrdíme na e-mail uvedený v objednávce. Doručením tohoto našeho potvrzení je mezi námi uzavřena smlouva.

 4. V případě, že by objednávkový formulář obsahoval neobvyklé nebo nepravděpodobné údaje ohledně osobních údajů nebo množství objednávaných vstupenek, můžeme Vás před potvrzením objednávky ještě kontaktovat a ověřit si správnost údajů nebo objednávku nepřijmout. O tom bychom vás ale určitě informovali e-mailem.

 5. Ke Vstupence náleží i následující bonusy, které můžete využít:

 • Záznam z konference SupportDay 2016 - 2019;

III. Vstupné

 1. Za Vstupenku jste povinni zaplatit uvedenou cenu (dále jen „Vstupné“). Protože jsme plátci DPH, k ceně bude ještě připočteno DPH v jeho zákonné výši.

 2. Po potvrzení objednávky Vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dní. Po tom, co ji uhradíte a částka bude připsána na náš účet, Vám vystavíme daňový doklad a zašleme organizační materiály k Akci. Prosíme, mějte na paměti, že pokud budete mít s úhradou Vstupného prodlení, nemáme povinnost Vám místo garantovat.

 3. Vstupenku Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejpozději 7 dní před konáním Akce.

 4. Vstupné můžete uhradit převodem na účet uvedený na zálohové faktuře nebo kartou online. Objednávkový formulář je napojen na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s..

 5. Pokud jste naši affiliate partneři a vydali jsme vám provizní odkaz pro nákup Vstupenek, je tento odkaz určený třetím osobám - sami ho nemáte právo využít. Pokud provizní odkaz využijete pro vlastní účely, máte povinnost nám rozdíl v ceně Vstupného (slevu vygenerovanou provizním odkazem) finančně uhradit.

IV. Storno podmínky a změna termínu nebo místa

 1. Pokud chcete svou účast na Akci zrušit, napište nám, prosíme, na e-mail info@supportday.cz i s uvedením čísla účtu pro případní vrácení Vstupného nebo jeho části.

 2. V případě zrušení Vaší účasti na Akci do 14 dnů od zakoupení Vstupenky Vám vrátíme 100 % z ceny Vstupného.

 3. Pokud za sebe najdete náhradníka, storno poplatek neúčtujeme. O změně osoby návštěvníka je ale třeba nás informovat na e-mailu info@supportday.cz, jinak nemusí být náhradníkovi vstup umožněn.

 4. Pokud se Akce nezúčastníte, přestože jste držitelem Vstupenky, Vstupné nevracíme.

 5. Termín nebo místo konání Akce se může změnit. V takovém případě Vás o tom budeme neprodleně informovat na e-mailu, který jste uvedli v objednávkovém formuláři.

 6. V případě, že bude třeba Akci posunout nebo zrušit z důvodů daných vyšší mocí, domluvili jsme se, že nemáte právo na vrácení Vstupného ani nejsme povinni hradit Vám případnou vzniklou škodu v souvislosti se zrušením nebo změnou termínu Akce. 

 7. Pokud důvody posunutí nebo zrušení Akce nebudou dány vyšší mocí, pak Vám v případě, že Vám náhradní termín Akce nebude vyhovovat, vrátíme vstupné v plné výši na bankovní účet, ze kterého jsme jej obdrželi do 10 dnů po té, co nás o nevhodnosti náhradního termínu budete informovat na e-mailu info@supportday.cz.

 8. V případě událostí, které brání konání akce offline (například nemoc, epidemie, jiná tzv. vyšší moc), můžeme Akci realizovat i v online podobě. V takovém případě se Cena ani podmínky účasti nemění. Tato změna není považovaná za změnu místa Akce.

V. Reklamace 

 1. Pokud byste chtěli Akci reklamovat, dejte nám vědět na info@supportday.cz nebo na naši adresu uvedenou výše. V reklamaci uveďte váš kontakt, co a proč reklamujete a jak si přejete reklamaci vyřídit. Reklamaci vyřídíme podle příslušných právních předpisů. Vezměte, prosíme, na vědomí, že nemůžete reklamovat Akci jen proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání.

VI. Koupě samotného záznamu

 1. Na našich webových stránkách www.supportday.cz si můžete si zakoupit i záznam z konference (dále jen “Záznam“).
 2. Záznam vám po objednání a úhradě zpřístupníme pomocí odkazů v e-mailu. Přístup aktivujeme až po připsání částky na náš účet. U platby kartou to může být prakticky hned, u platbou převodem to bude pravděpodobně pár dní trvat, v závislosti na podmínkách jednotlivých bank. Daňový doklad Vám zašleme na Vámi zadaný e-mail.
 3. Záznam je určený jen pro Vás.
 4. Záznam nestahujte, nekopírujte, neupravujte. Také ho zakazujeme dál šířit, například promítáním nebo přeposíláním Vašich přístupů. Pokud byste Záznam nebo jeho části používali jinak než pro Vaše užití, došlo by k porušení autorských práv. Takové jednání monitorujeme a právně řešíme.
 5. Záznam Vám bude přístupný nejméně po dobu 1 roku.
 6. Při vyplnění objednávky jste povinni vyplnit veškeré své údaje správně a kompletně, za chybně uvedené údaje a související škodu bohužel nemůžeme odpovídat.

VII. Zpracování osobních údajů

Zde bychom Vás rádi informovali o tom, jak v souvislosti s pořádáním Akce zpracováváme Vaše osobní údaje.

1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména Vaše jméno, příjmení, adresu Vašeho sídla, případně sídla Vaší společnosti a Vaše kontaktní údaje jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, případně IČO nebo DIČ, číslo Vaší objednávky nebo číslo smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. Může se jednat přímo o Vaše osobní údaje nebo osobní údaje zástupců Vaší společnosti.

Na Akci budeme pořizovat i fotografie, přičemž na Akci budete zvlášť informováni, na základě jakého právního důvodu (zejména oprávněného zájmu nebo Vašeho souhlasu) jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat. Pokud si po skončení Akce nebudete přát, aby jakákoliv vaše fotka byla námi zveřejněná na internetu, napište nám na info@supportday.cz a my se Vám pokusíme vyjít co nejvíce vstříc.

2. Co nás ke zpracování Vašich osobních údajů opravňuje?

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy

Osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom Vám mohli zajistit účast na Akci, a abychom Vás mohli kontaktovat a komunikovat s Vámi ve věcech Akce.

Náš oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme zlepšovat naše produkty nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.
Na základě našeho oprávněného zájmu Vám také můžeme zasílat i naše newslettery. Vaši e-mailovou adresu si do databáze zařadíme na období 3 let od Vašeho posledního nákupu záznamu nebo účasti na Akci. Jejich odběr můžete odmítnout buď přímo kliknutím na odkaz v newsletteru nebo e-mailem zaslaným na info@supportday.cz.

Na akci také z důvodu oprávněného zájmu pořizujeme fotografie/videozáznam. Tento materiál potom využíváme pro propagaci naší akce na sociálních sítích a webu. Pokud byste na záznamu nechtěli být zachyceni, prosíme, dejte nám vědět na info@supportday.cz nebo kontaktujte na místě fotografa/organizátory akce.

Je to naše povinnost

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám to nařizuje zákon. Třeba podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být Vaše osobní údaje.

3. Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout? A jak je to se souhlasem se zpracováním osobních údajů?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám Vaše osobní údaje poskytnout. Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, bez toho to bohužel nepůjde.

V současné době neprovádíme takové zpracování osobních údajů, které by vyžadovalo Váš souhlas. Pokud by jeho udělení bylo pro některá zpracování Vašich osobních údajů nezbytné, vždy Vás o tom budeme informovat. Samozřejmě bychom Vám poskytli i další informace třeba o tom, jakým způsobem je možné udělený souhlas odvolat.

4. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Pokud spolu uzavíráme nějakou smlouvu nebo si u nás objednáváte naše služby, uchováváme Vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce, a to třeba z důvodů uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme Vaše osobní údaje smazat hned po skončení Akce.
Můžete si ale být jisti, že Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování Vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následující logiky:

 • do doby skončení Akce/poskytnutí produktu;
 • po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv naší společnosti a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
 • po dobu trvání dalších oprávněných zájmů naší společnosti;
 • po dobu určenou právními předpisy.

5. Kdo má k Vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Shromážděné osobní údaje jsou zpracovávané těmito dalšími zpracovateli:

 • poskytovatelé analytického software
 • poskytovatelé marketingového software
 • poskytovatelé účetního a platebního software
 • poskytovatelé software pro péči o zákazníky
 • organizátoři Akce, případně osoby, které nám s Akcí pomáhají, například fotografové/kameramani

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Fotografie a videomateriál dále může být umístěn na sociální sítě Facebook, LinkedIn, Youtube. 

Osobní údaje zpracováváme v rámci Evropské unie s výjimkou výše uvedených sociálních sítí.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů.

 

6. Jaká Vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží práva?

Náleží Vám veškerá práva, která Vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme Vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat Vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování Vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu info@supportday.cz. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

7. Máte nějaké další dotazy?

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, určitě nám napište na info@supportday.cz a my Vám co nejdříve odpovíme.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. V souvislosti s Akcí obdržíte i materiály v tištěné či elektronické podobě. Prosím, vezměte na vědomí, že jsou našimi autorskými díly. Jsou určeny pro Vaši interní potřebu a nemůžete je kopírovat, sdílet ani jinak předávat třetím osobám. Akci, prosíme, nenatáčejte z důvodu ochrany osobnostních práv.

 2. Naše vztahy se řídí českým právním řádem.